Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

اثربخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
Year: 1397
COI: THPC01_002
Language: PersianView: 624
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

مهشید سرافراز - گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
زهرا عطازادگان - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
نسرین داوری دولت آبادی - استادیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
حسام الدین کمال زاده - استادیار سیستم های اطلاعاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

Abstract:

مقدمه: درکشورهای مختلف از فناوری اطلاعات برای گسترش اطلاعات سلامت و ارتقاء پیامدهای نظام بهداشت و درمان استفاده می شود. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات در حوزه سلامت نیازمند شناسایی فرصت ها و محدودیت ها، تدوین برنامه ریزی اصولی و مناسب با توجه به فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی همراه با فراهم نمودن زیرساخت های تکنولوژی، ارتباطی، مخابراتی، حقوقی و اجرایی است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات درنظام سلامت ازدیدگاه اساتید هیات علمی است.روش کار: مطالعه ای توصیفی مقطعی درسال 1393 به روش سرشماری بر روی 83 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه ای محقق ساخته متشکل از 3 قسمت اطلاعات دموگرافیک، تاثیرفناوری برفرایندهای درمانی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی و درنهایت یک سوال پیرامون راهکارهای پیشنهادی در راستای افزایش اثربخشی فناوری در این حوزه می باشد. پایایی پرسش نامه بررسی و آلفا کرونباخ آن 829 به دست آمد وروایی پرسش نامه نیز با بهره گیری از نظرات چند تن از اساتید فناوری اطلاعات سلامت سنجیده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss 21 و با کمک آمار توصیفی (میانگین، مد و میانه) مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در جامعه مورد پژوهش که 8/45 % از آنان را زنان و 53% را مردان تشکیل می دادند، بیشترین مقطع تحصیلی مربوط به تخصص وفوق تخصص 6/38 % و دکترا با 1/30 % پایین ترین مقطع تحصیلی را داشتند. اکثریت افراد مورد پژوهش (8/39 %) معتقد بودند که کاربرد فناوری اطلاعات منجر به کاهش خطاهای پزشکی می گردد و3/37 % تاثیر فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری را زیاد می دانستند. هم چنین جامعه پژوهش تاثیر فناوری اطلاعات را بر ارتقاء سطح سلامت و آموزش علوم پزشکی به ترتیب با امتیازات 5/32 % و 8/39 % زیاد ارزیابی کردند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج برداشت می شود اکثر اساتید هیات علمی در زمینه اثربخشی فناوری اطلاعات در تحقیقات پزشکی وتولید منابع اطلاعاتی ازآگاهی کافی برخوردارند ولی سطح آگاهی آنان نسبت به تاثیر فناوری اطلاعات در زمینه کیفیت خدمات سلامت متوسط است. لذا پیشنهاد می شود زیر ساخت های فنی و ارتباطی مناسب جهت استفاده هرچه بیشتر فناوری در تمامی ابعاد حوزه سلامت فراهم شود واقداماتی در راستای آشنایی بیشتر اساتید بالینی درخصوص اثربخشی فناوری اطلاعات درکیفیت خدمات سلامت گردد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is THPC01_002. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/761419/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
سرافراز، مهشید و عطازادگان، زهرا و داوری دولت آبادی، نسرین و کمال زاده، حسام الدین،1397،اثربخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،First Information Technology and Health Promotion Conference،Tehran،https://civilica.com/doc/761419

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 911
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support