تاثیر کاهش بارندگی بر تولید، صادرات و واردات اقلام اصلی تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران: به کارگیری رویکرد شبیه سازی مونت کارلو

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 354

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGEC-10-2_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی جهان است که با انتشار روزافزون گازهای گلخانهای بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم کاهش در میزان بارندگی است که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهد. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر عرضه و تجارت اقلام مهم تجاری، آمار و اطلاعات مربوطه از سازمان هواشناسی، سازمان جهانی خواروبار کشاورزی (فایو)، آمار و وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 1360-1390 برای محصولات سیب، سیب زمینی، پسته و خرما به عنوان محصولات صادراتی و گندم، سویا و چای به عنوان محصولات وارداتی گردآوری شد. برای این منظور ابتدا توابع عرضه و تقاضای این محصولات با روش معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شد. آنگاه برای تعیین میزان تاثیر کاهش بارندگی بر تولید و تجارت محصولات مربوطه توابع عرضه و تقاضا، میزان و ارزش صادرات و واردات و تراز تجاری کشاورزی در شش سناریو با استفاده از رویکرد شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار @Risk شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با کاهش بارندگی عرضهی گندم بیشتر و سیب کمتر از سایر محصولات کاهش مییابد، در مورد تجارت نیز میزان و ارزش صادرتی سیب زمینی بیشترین واکنش و میزان ارزش واردتی سویا کمترین واکنش را به کاهش بارندگی از خود نشان دادند. همچنین تراز تجاری محصولات مربوطه منفی است و با کاهش بارندگی رشد منفی آن تشدید میشود. از این رو افزایش تولید در این بخش و صرفه جویی در مصرف نهاده آب توصیه میشود.

Keywords:

Authors

اسماعیل پیش بهار

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

پریا باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

سمیرا نصیرشعیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز