جستجوی کوتاه ترین مسیر در شبکه از طریق الگوریتم ژنتیک

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 747

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGCONF02_010

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

مسیریابی در شبکه های بزرگ به دلیل پتانسیل های بالقوه ای که در مسیر بسته ها تا رسیدن به مقصد وجود دارد، پیچیده است .بنابراین الگوریتم های مسیریابی سازماندهی و انتشار اطلاعات درباره ی شبکه را انجام می دهند .از الگوریتم ژنتیک برای مسیریابی در شبکه ها، برای ارسال بسته ها در شبکه استفاده شده است .ما به دنبال راه حلی بودیم که بتوانیم مسیریابی درشبکه ها بزرگ را بدون داشتن اطلاعات قبلی را انجام دهیم .در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای حل پیداکردن کوتاهترین مسیر در شبکه از طریق بهبود سازی احتمال کراس اور و جهش استفاده نمودیم .درکراس اور از انتخاب چرخ رولت جهت تصادفی سازی متناسب و از کراس اور چند نقطه ای(کراس اور منظم )برای بهبودی یافت بهترین مسیر بهره جستیم.

Authors

سهیل نصرت آبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفا شهر، ایران

مهدی عزیزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، ایران