نقش هوشمندسازی مدارس بر فرآیند یادگیری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 779

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS01_057

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

در عصر کنونی ماندگاری و پایایی نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای به میزان بهره مندی آنان از فناوری اطلاعات وارتباطات بستگی دارد. پیدایش و توسعه فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش نقش و کارکردهای آن و همچنین آشنایی کشورهای درحال توسعه با این کارکردها و ظرفیت های موجود در فناوری ارتباطات و اطلاعات جهش و حرکتی نوین در تعریف وتدوین مدل جدیدی از توسعه را برای این گونه از جوامع فراهم آورده است. هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبرانه جهت تحول بنیادین آموزش و پرورش و ضرورتی انکارناپذیر با هدف اجرای پیشرفته ترین روش های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی کشور است.

Authors

فاطمه فرج پوربناب

کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران