دمای محیط در ترانسفورماتورهای توزیع و اثر آن

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

226

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELECONFK04_090

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

برای تعیین میزان بهینه ضریب بهره برداری, به علت آنکه مدل حرارتی تفاضلی ,IEC مزیتهایی دارد لذا این مدل انتخاب شده وبا کمک نرم افزار متلب محاسبات انجام شده است. علاوه بر روابط حاکم بر عمر این تجهیز, به داده هایی نظیر دمای لحظه به لحظه هوای محیطی که ترانسفورماتور در آن نصب بوده و همچنین بار ترانسفورماتور در یک بازه زمانی و به صورت پیوسته نیاز میباشد. دمای محیط را میتوان از طریق سازمان هواشناسی یا استفاده از دیتالاگر و دماسنج مربوطه به دست آورد. با استفاده از روابط و داده ها و نیز ثابتهایی که برای هر ترانسفورماتور وجود داشته نتیجه حاصل میگردد که استفاده از دمایی که سازمان هواشناسی ارایه میدهد خطای زیادی در محاسبات ایجاد میکند.

Authors

حسینشکراللهی
حسین شکراللهی

گروه برق، دانشجوی ارشد برق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

سعیدجوادی
سعید جوادی

گروه برق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران