عوامل موثر بر مدیریت صحیح HSE پیمانکاران در صنایع

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 491

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH02_020

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

زمینه و هدف: کار در محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل پیمانکار با شرایط و محیط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث پرسنلی، تجهیزاتی و محیط زیستی همراه است. لذا مشارکت فعال و مداوم شرکت های پیمانکار لازمه دستیابی به هدف اصلی یا همان بهبود عملکرد HSE می باشد. نقش کارفرما و شرکت های پیمانکار در این زمینه کاملا متمایز است، اما با این حال می توان با مدیریت صحیح و تعریف روشنی از مسیولیت ها و انظارات، در راستای ارتقاء عملکرد HSE گام برداشت. هدف از این تحقیق بررسی عوامل دخیل و موثر بر مدیریت صحیح پیمانکاران در مراحل مختلف پیمان می باشد. روش کار: در این تحقیق توصیفی کاربردی پس از مطالعه پژوهش ها و استانداردها، معیارهای اساسی مرتبط با مدیریت پیمانکاران شناسایی شدند و به ترتیب اثر، در مراحل مختلف پیمان شرح گردیده اند. یافته ها: 9 عدد موثر اصلی در مدیریت صحیح HSE پیمانکاران شامل: سیاست گذاری جامع سازمان برای مدیریت HSE تشریح مسیولیت های کارفرما و پیمانکار در قرارداد، طرح ریزی قرارداد قبل از مناقصه، فرآیند کارفرما در اجرای الزامات HSE قرارداد، تبادل اطلاعات HSE بین کارفرما و پیمانکار در طول اجرای قرارداد، نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد قبل از اجرا، دوره ای و نهایی HSE پیمانکار توسط کارفرما و ثبت سابقه در اتمام کار شناسایی شده است نتیجه گیری: فاکتورهای شناسایی شده می تواند جهت برنامه ریزی و مدیریت جامع و صحیح HSE پیمانکاران در مراحل مختلف پیمان (قبل از مناقصه تا اتمام کار) در صنایع بکار گرفته شوند و بسایری از ضعف ها و مشکلات در این زمینه را حل نماید.

Authors

حکیمه نژآدزایری

شرکت فولاد اکسین خوزستان، کارشناسی ارشد HSE، مسیول بهداشت حرفه ای

روح الله کاظمی

استادیار، گروه مدیریت محیط زیست HSE دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز