radio frequency identification RFID

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 698

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCONF01_083

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID)یک واژه متداول برای فناوری هایی است که از امواج رادیویی برای شناسایی خودکاراشیا فیزیکی استفاده میکند. داده شناسایی شده در یک تراشه که به یک آنتن متصل است ، ذخیره میشود و این دو با یکدیگر تگ RFID را تشکیل می دهند. داده تگ هنگامی منتشر می شود که به وسیله یک تگ خوان(متحرک/ثابت) جهت در یافت اطلاعات مورد بازخوانی قرار گیردRFID یکی از موثرترین ابزارها در ردیابی اقلام در زنجیره تامین محسوب میشود ،به ویژه زمانی که باشبکه جهانیEPC (سیستم کد الکترونیکی کا لا) ارتباط پیدا میکند.در این مقاله تلاش میشود ضمن معرفی اجمالی فناوری RFID کاربردهای متنوع آن در صنایع مختلف و استانداردهای RFID و میان افزارها در آن نیز معرفی شود

Keywords:

, optical character recognition : تگ خوان : , TAG READER تگ : RFID = radio frequency identification , TAG ×تگ های فعال : , Active Tag تگهای غیر فعال: , Passive Tags کدهای میله ای

Authors

امید نخبه فلاح

دانشگاه پویش قم

حسین شاکرنوری

مرکز علمی کاربردی نور