ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نقش آن در کارایی عملکرد شرکت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 902

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC02_029

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

در دوهه اخیر در نتیجه بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در کلیه زمینه ها، از جمله در زمینه سیستم های اطلاعاتی مالی، فعالیت-های اقتصادی به تبع کاربرد اطلاعات مناسب، بموقع و قابل اتکا به منظور برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت با پیچیدگی زیاد مواجه شده است و به تبع آن نیز بر بهره وری نیروی انسانی و مادی سازمان نیز تاثیر گذاشته است. سیستم اطلاعاتی حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش های سودمند مالی و ارایه آنها به مدیریت درون سازمان و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد. پیاده سازی مطلوب سیستم های اطلاعاتی حسابداری توانسته بهبود عملکرد و حداکثر شدن ارزش شرکت و سودآوری آن را به همراه داشته باشد. بنابراین سیستم اطلاعاتی حسابداری میتواند در قالب تکنیک های حسابداری مدیریت بر ارزش شرکت ها اثر گذاشته و در پیشبرد اهداف سازمان مفید و موثر باشد.

Keywords:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری , عملکرد , ارزش شرکت , سودآوری

Authors

محمدرضا بناء بفرویی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران