بررسی امکان سنجی و استقرار سیستم حسابداری مدیریت در بانک کشاورزی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 982

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC02_081

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با بهره گیری از اطلاعات حسابداری مالی و حسابداری بها و نیز با گردآوری اطلاعات بر مبنای شاخص ها و معیارهای سنجش مختلف امکان تصمیم گیری بهینه ، برنامه ریزی و کنترل، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بانک، شعبه ها و مشتریان را فراهم می کند. در این پژوهش در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های محاسبه فراوانی، درصد و میانگین صورت گرفته است. پرسشنامه مورد نظر میان مدیران و روسا بانک کشاورزی توزیع شد، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت نتیجه بسیار مطلوبی حاصل شد. به اعتقاد ما سیستم حسابداری مدیریت میتواند در عملکرد بهینه بانکی سهیم بسزایی داشته و راندمان کاری را تا حد چشم گیری افزایش دهد.

Authors

علی کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

آذر مسلمی

عضوهیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین