بدفهمی دانش آموزان ابتدایی در اعداد کسری و اعشاری

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

4,070

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PMTCONF01_010

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

درک درست اعداد کسری و اعشاری، قسمت مهمی از سواد ریاضی است. پژوهش در کشورهای مختلف نشان داده است که یادگیری اعداد کسری و اعشاری با بدفهمی های زیادی مواجه میباشد. یک دلیل اصلی این مشکلات گرایش به اعداد طبیعی نام دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان گرایش به اعداد طبیعی در اعداد کسری و اعشاری، در دانش آموزان ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف، از آزمونی که به همین منظور طراحی شده بود، استفاده شد. این آزمون دارای 36 سوال (در دو شکل کسری و اعشاری) بود که در قالب یک آزمون کتبی روی 250 دانشآموز پایه پنجم شهر بیرجند اجرا گردید. پس از نظر خواهی از دو متخصص آموزش ریاضی ابتدایی، با تغییر 7 سوال، ارزش تشخیصی سوالات آزمون تایید شد. نتایج نشان داد که در اعداد کسری و اعشاری، گرایش کلی به اعداد طبیعی وجود دارد. در پایان، برای بهبود مشکلات ناشی از تداخل دانش اعداد طبیعی و اعداد کسری و اعشاری پیشنهاد می شود در روش های تدریس و محتوای آموزشی مربوطه تجدیدنظر صورت گیرد.

Keywords:

Authors

محمدمهدی دری

دبیر آموزش و پرورش بیرجند

زهره سیاوشی فاروجی

آموزگار آموزش و پرورش بیرجند