نقش دیپلماسی ورزشی در دیپلماسی سیاست خارجی کشور

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,370

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_051

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

امروزه کارکرد ورزش از فعالیت بدنی یا نقش تفریحی و سرگرمی فراتر رفته، از جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد و سیاسی در عرصه داخلی و مهم تر از آن در ارتباطات بین المللی حایز اهمیت و شایسته توجه شده است. بین المللی شدن بسیاری از رشته های ورزشی موجب گردیده تا رقابت های ورزشی بین المللی به میدانی برای پیشبرد و زمینه سازی و تحقق اهداف سیاسی و سیاست خارجی کشورها تبدیل شود. با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط منطقه ای و جهانی و از سویی وجود ظرفیت و استعدادها در زمینه ورزش، این دیپلماسی ورزشی می تواند در کنار دیپلماسی سیاست خارجی، مهم ترین مولفه ارتباطی در سطح جهان قرار گیرد. مقاله حاضر تلاش دارد به روش مروری و کتابخانه ای، ضرورت و پتانسیل های موجود در خصوص دیپلماسی ورزشی کشور و نقش آن در دیپلماسی سیاست خارجی و وضعیت دیپلماسی ورزشی در جهان را بررسی کند.

Authors

فرهاد یوسفی اردبیلی

دانشجوی دکتری تخصصی ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل