بررسی راهکارهای ارتقاء سرزندگی در فضاهای عمومی شهری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 907

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_1692

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

در حال حاضر فضاهای عمومی در شهرهای جدید فاقد هویت و سرزندگی میباشند. امروزه تامین نشاط و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه های اصلی نظامهای مدیریت شهری به ویژه در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است (گلکار، .(1368 هدف از پژوهش حاضر، بررسی معیارهای تاثیرگذار در ارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی در معماری و طراحی شهری توجه به نظر شهروندان یکی از مهم ترین عوامل جهت طراحی می باشد. بدین معنی که فضا و محیط اطراف از چه ویژگی هایی برخوردار باشند تا مردم را به خود جذب کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و رابطه آن با میزان بهره گیری از فضای شهری انجام گرفته است؛یکی از مولفه های اصلی در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی شهر افزایش امنیت فضا از نظر فیزیکی و روانی است. چرا که نبود امنیت در فضاهای عمومی شهر به افزایش رفتارهای ناهنجار کمک می نماید. در نتیجه باعث کاهش حضور شهروندان درفضاهای شهری در ساعات شبانه شده و از سرزندگی فضا کاسته می شود. احساس آرامش خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی یکی از نیازهای روحی انسان و مهمترین شاخص کیفیت فضاست. انبوهی از فضاهای دل مرده، سرد و بی روح در شهرها تحت تاثیر ناهمگونی و آلودگیهای بصری مشاهده می شود که به دور از هر گونه زیبایی و مطلوبیت، هیچگونه معنا، مفهوم و عملکردی را القاء نمیکنند. امروزه سیما و منظر شهرها تحت تاثیر این اغتشاشات بصری، چهره ای ناخوشایند و نامطلوب یافتهاند که هیچگونه جذابیت و زیبایی در آنها وجود ندارد. فضاهای شهری محل برخورد رفتارها، افکار و در عین حال محل رفع برخی از نیازهای روزمره شهروندان است مهم ترین بخش از فضاهای شهری، فضاهای عمومی است که متاسفانه در شهرها نقش آن ها روز به روز کمرنگتر می شوند فضاهای شهری نظیر ( میدانگاه ها، پلازاها، پیاده راه ها، پارک ها، پاتوق ها و ...) از ضروریات زندگی شهری هستند این فضاها نقش بسیار مهمی در برقراری تعاملات اجتماعی دارند نکته اصلی و مهم در رابطه با تعاملات اجتماعی ماندن در فضا است برای ایجاد تعمل ابتدا باید فضای شهری پذیرای حضور مردم در خود باشد زیرا حضور و توقف مردم در فضا به خودی خود تعامل را در بین آنها برقرار میکند تعاملات اجتماعی در یک فضای شهری بازتاب نوع فعالیتها و اتفاقاتی است که در فضا رخ میدهد. بنابراین برای ایجاد تعاملات مناسب ابتدا باید به شناسایی فعالیتها بپردازیم هرچه فضای شهری مطلوب تر باشد فعالیت ها، ارتباطات و تعاملات بیشتری در آن صورت می گیرد و به مراتب مدت زمان حضور افراد در فضا نیز افزایش پیدا می کند.

Authors

محبوبه بمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، واحد بیضاء، ایران