محاسبه هزینه های ناشی از حوادث کار بر اثر عدم رعایت نکات HSE در کارگاه های ساختمانی ( بررسی موردی در سال 1395 )

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,088

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SECM02_059

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

سالیانه وقوع حوادث در صنعت ساختمان باعث وارد آمدن خسارت های مالی، جانی و زیست محیطی زیادی به شرکت ها و سازمان ها و خانواده فرد حادثه دیده می گردد. علاوه بر خسارت های مستقیم و مشهود، هزینه ها و پیامدهای دیگری از قبیل بی سرپرست شدن خانواده ها، مسایل روحی و روانی حادثه دیده، خانواده و افراد نزدیک و نگهداری از حادثه دیده و ... قابل تامل هست. توجه به این مطالب ایجاب می کند تا با بررسی و تجزیه و تحلیل علل بروز حوادث، نتایج حاصل جهت ایمن سازی و شناسایی ریسک ها و خطرات محیط کار به کار گرفته شود. در این تحقیق سعی بر آن شده است که با بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی به بررسی عوامل مختلف موثر در بروز حوادث پرداخته شود. نتایج بررسی حوادث ناشی از کار نشان می دهد که حدود 47 درصد از آمار حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه های ساختمانی هست. هزینه های ناشی از حوادث و خسارتی که این حوادث بر کارفرمایان و نهایتا بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند ، قابل توجه است. این مطالعه پیش نیازی است برای آگاهی از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث و لزوم برنامه ریزی جهت حفاظت از کارگران و پیشگیری از تحمیل هزینه های اقتصادی بر محیط های کاری، کارگاه ها و نهایتا اقتصاد جامعه اعم از بخش خصوصی و دولتی فراهم می آورد.

Authors

شراره ربیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آیندگان

آناهیتا سمایی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آیندگان

علی هوشمند

استادیار دانشگاه