عوامل موثر در سازگاری دانش آموزان در مقطع ابتدایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,134

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_179

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

سال های اولیه رفتن به مدرسه یک مرحله مهم از تحول در زندگی کودکان می باشد. تخمین زده شده استکه شمار معنی داری از کودکان مشکلات تحصیلی، هیجانی اجتماعی یا رفتاری هنگام انطباق با چالش های مدرسه رفتن بطور رسمی را تجربه می کنند. وانگهی، این مشکلات با فقر آمیخته می شوند و همزمانبا هم رخ می دهند و درطول زمان ثابت می باشند. هنگامی که کودکان سال اول رسمی مدرسه را شروع میکنند، با تکالیف پیچیده ی وفق دادن خود با خواسته های متنوع و متغیر کلاس روبرو می شوند. سازگاریموفقیت آمیز با مدرسه با نشان دادن صلاحیت های تحصیلی، اجتماعی- هیجانی و رفتاری مشخص می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر در سازگاری تحصیلی دانش آموزان در سال 1397 انجام شد.روش این پژوهش اسنادی- کتابخانه ای بود. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که سه کانون اصلی سازگاری، خانواده، مدرسه، و دوستان هستند.

Authors

اسماعیل گرگیج سفید

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، پژوهشگر اجتماعی

مهرنگار براهویی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دبیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

لال بخش ریگی نژاد

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان