اختلالات یادگیری ریاضی و راهکارهایی برای درمان آن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 442

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_267

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش براساس آزمون های معیار خواندن و نوشتن ومحاسبه از آنچه انتظار می رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف می شود و به اختصار با LD که مخفف واژه(LisabilityDearning) نمایش داده می شود. ضعف کودک در مهارت های پایه و مرتبط با مهارت های تحصیلی منجر بهضعف او در مهارت های تحصیلی می شود و با توجه به اینکه کودک در کدام یک از این مهارت های پایه ضعیف عمل کردهاست منجر به اختلال خواندن و نوشتن و اختلال در ریاضی می شود. معمولا اختلال یادگیری با پیشرفت ضعیف در مهارتهای تحصیلی همراه است، بخش عمده ای ازدانش آموزان با اختلال یادگیری از نظر تحصیلی عقب تر ازدانش آموزانهم سن خود هستند.شناخت دانش آموزان دارای اختلال یادگیری وبا اقدامات مناسب برای کمک به این دانش آموزان میتوان از بروزمشکلات تحصیلی متعدد از جمله مشکلات خواندن، نوشتن و ریاضی در دوران تحصیل و پس ازآن پیشگیری نمود. با توجهبه این که خواندن ونوشتن و محاسبه در دنیای امروزی یک نیاز حیاتی است وفردی که دراین سه مهارت اساسی مشکلداشته باشد، دروضع بسیار نامطلوبی قرار می گیرد، پس درآموزش دانش آموزان با اختلال خواندن و نوشتن و ریاضی،نیازاست از روش های آموزشی مناسبی استفاده شود.

Authors

فرنوش بهشتی مهر

دانشگاه فرهنگیان زاهدان پردیس رسالت