چالش های پیش روی استفاده افراطی از فناوری اطلاعات و رسانه های اجتماعی توسط دانش آموزان و تاثیر آن بر افت تحصیلی آنان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_383

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

پدیده جهانی شدن از بحث برانگیزترین مسایل روز جهان به شمار می رود. پدید های که در تصمیم گیری ها وفعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها نقش تعیین کننده ای داشته و مرزهای جغرافیایی را بهحداقل ممکن کاهش می دهد، منافع مردم و کشورها را بیش از پیش به هم تنیده کرده و علاوه بر کالاوخدمات، افکار و دانش بشری را نیز آسان تر و بی حد و مرزتر از گذشته مبادله می کند.پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از آرا و نظریات دانشمندان در زمینه آموزش و پرورش وجهانی شدن انجام شده است.نتایج تحقیقات به دست آماده در مورد نحوه تاثیرگذاری جهانی شدن بر آموزش و پرورش ایران وعمده ترین چالش های احتمالی که نظام آموزش و پرورش ما در آینده با آن روبه رو است، نشان می دهد با اتخاد راهبردهای آموزشی مطلوب و موثر که در این مقاله به آن اشاره می شود، می توان بر چالش هایپیش رو فایق آمد.

Authors

جاوید بادفر

مهارت آموز دانشگاه فرهنگیان

الله نظر علی صوفی

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت زاهدان