ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران در پروژه های عظیم عمرانی به کمک روش تصمیم گیری ادغامی سوارا- مالتی مورا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,078

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF11_050

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

یکی از کلیدی ترین فعالیت هر سازمان های بزرگ به منظور کاهش هزینه های عملیاتی انتخاب پیمانکاران بهینه در حوزه-های گوناگون میباشد. یکی از مسایل کلاسیک حوزه مدیریت در شاخه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه رتبه بندیپیمانکاران می باشد. در پژوهش فعلی به منظور انتخاب بهترین پیمانکار از میان چندین گزینه از یک روش ادغامی با رویکردتصمیم گیری با معیارهای چندگانه مدرن استفاده شده است. پس از مشخص شدن معیارهای تصمیمگیری از ادبیات گذشتهتحقیق، با در نظر گرفتن آلترناتیوهای معین شده توسط شرکت مورد مطالعه قرار گرفته در ایران ماتریس تصمیم گیری ساختهخواهد شد. با ادغام روش وزن دهی سوارا با روش نوین مالتیمورا تصمیم گیری نهایی به منظور انتخاب بهترین گزینه حاصلخواهد شد. همبستگی بالای نظرات کارشناسان با رتبه بندی حاصل شده از تکنیک ارایه شده در این پژوهش نشان دهنده یاین مساله می باشد که گسترش پیشنهاد شده در این پژوهش از اعتبار بالایی برخوردار است.

Keywords:

رتبه بندی پیمانکاران , پروژه های عمرانی , تصمیم گیری با معیارهای چندگانه , روش سوارا , روش مالتی مورا , روش ادغامی سوارا -مالتی مورا

Authors

آبتین ایجادی مقصودی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

عباس سقایی

عضوء هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

اشکان حافظ الکتب

عضوء هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران