بررسی فرآیند هضم بیهوازی و تولید بیوگاز از منابع زیست توده موجود در ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,024

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC02_121

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

بیوگاز به گاز حاصل از تجزیه بی هوازی مواد آلی میگویند و معمولا شامل % 70-40 متان، مابقی دی اکسید کربن ومقدار کمی از گازهای دیگر است. این گاز دارای ارزش حرارتی خوبی میباشد و به صورت مستقیم به عنوان سوخت و یاغیرمستقیم در تولید برق به کار می رود. این گاز در واقع محصول فرآیند هضم بیهوازی محصولاتی مانند زایدات کشاورزی،فضولات دامی، پسماندهای تجزیه پذیر شهری و فاضلاب های شهری و در کل زیست توده میباشد و با توجه به ارزشحرارتی بالای آن و کمبود انرژی در کشور ایران، به نظر میرسد که این فرآیند دارای توانایی تامین بخشی از انرژی میباشد.لذا به منظور بررسی این موضوع، ابتدا باید با ویژگی های فناوری هضم بیهوازی، تاریخچه بیوگاز، منابع اصلی بیومس بهمنظور تولید بیوگاز و واحدهای بیوگاز فرآیند هضم بی هوازی آشنا شویم. در نتیجه در این مقاله به بررسی هر کدام از اینموضوعات پرداخته شده است و در نهایت نتیجه گرفته شد که این فرآیند با توجه به رطوبت بالای پسماندهای شهری می-تواند به منظور تولید بخشی از انرژی مورد نیاز به کار رود. نتایج تحقیقات عملی انجام شده توسط مولفین در راکتورهایآزمایشگاهی و نیمهصنعتی نشان میدهد که استفاده از فناوری هضم بی هوازی و احداث نیروگاه های بیوگاز می تواند راه حلیمطمین برای ایجاد سهم مناسب زیست توده در تولید و تامین برق کشور باشد.

Authors

حمید سلطان کریمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه تهران