بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 479

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_382

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

با توجه به شرایط پرتحول و پیچیده فعلی سازمان ها، کسب مزیت رقابتی تنها شاخصی است که برتری سازمانها را نسبت به یکدیگر نشان میدهد و بقای آنها را تضمین می کند. امروزه، این دانش است که می تواند موجب مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها شود. تحقق این امر، مستلزم تدوین استراتژی های مشخص و دقیق برای مدیریت دانش در سازمان است. سازمان ها باید ارتباط میان دانش و استراتژی را از طریق برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش مشخص نمایند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال واکاوی نقش برنامه ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش است. در این راستا، این مقاله با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ضمن معرفی الگوهای استراتژیک مدیریت دانش، ویژگی های یک الگوی استراتژیک مناسب برای مدیریت دانش را بر می شمارد. بر اساس نتایج به دست آمده، همراستایی استراتژیک مدیریت دانش یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش باید مورد توجه قرار بگیرد.

Authors

لیلا نامداریان

استادیار،پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)ایرانداک(، ایران