بهینه سازی انرژی برای ساختمان های کم مصرف و نزدیک به صفر در تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 852

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEUC02_010

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

ساختمان های مسکونی به عنوان بخش کلیدی در مصرف انرژی مطرح هستند،در ایران سهم منازل مسکونی از مصرف انرژی به بیش از 30% از کل انرژی تولیدی می رسد. به صراحت می توان گفت طراحی غیرفعال و فعال خورشیدی، مهمترین بخش از راه رسیدن به یک ساختمان انرژی صفر می باشد. طراحی غیرفعال شامل طراحی معماری از قبیل جهت گیری ساختمان، توزیع پنجره ها در اطراف ساختمان و غیره بوده و طراحی فعال مانند استفاده از آبگرم کن های خورشیدی، صفحات فتوولتاییک، سرمایش خورشیدی و هر جزء مکانیکی دیگری می باشد. ابتدا به شناسایی و محاسبات مربوط به نیازهای انرژی ساختمان شامل نیازهای روشنایی، تجهیزات الکتریکی، سرمایش، گرمایش و تهویه می باشند. طراحی پوسته ساختمان به گونه ای صورت گرفته که کمترین تلفات حرارتی را دارا باشد و در نتیجه از میزان نیازهای سرمایشی و گرمایشی کاسته شود. سپس نوبت به طراحی منابع انرژی گرمایی و الکتریسیته میرسد. منابع انرژی گرمایی شامل انرژی خورشیدی با استفاده از صفحات خورشید گرمایی و انرژی زمین با استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی می باشد. درنهایت، میزان تولید انرژی حرارتی از نیاز ساختمان بیشتر است که علل اصلی، میزان نیاز انرژی گرمایشی کم بواسطه مشخصات حرارتی بسیار مناسب پوسته، همراستا بودن حرارت تولیدی تجهیزات و نفرات و نیاز گرمایشی می باشد.

Authors

علیرضا ریوف پناه

استادیار گروه مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری

محمدرضا صارمی طهرانی

دانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری؛