حوضچه آرامش و طراحی آن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,575

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHAMAYESH02_066

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

وقتی جریان عبوری از روی سرریز به انتهای تنداب می رسد، به دلیل سرعت زیاد دارای انرژی جنبشی فراوان و بسیار مخربی است. چنانچه این جریان به رودخانه وارد شود، بستر رودخانه را شسته و فرسایش شدید ایجاد می کند. به همین دلیل لازم است تا قبل از ورود جریان به رودخانه، توسط تاسیساتی خاص، انرژی جریان مستهلک شده وجریان آرام به پایین دست منتقل شود . حوضچه آرامش یکی از متداول ترین سازه های مستهلک کننده انرژی در پایین دست تنداب ها هستند که بسته به شرایط تنداب و جریان آب، از انواع مختلف واستاندارد این سازه در پروژه ها استفاده می شود. برای اطمینان از عملکرد صحیح حوضچه آرامش، طراحی حوضچه باید به گونه ای صورت پذیرد که تراز عمق پایاب در پایین دست کانال بسیار کمتر از تراز عمق مزدوج پرش هیدرولیکی نباشد. عدم رعایت این امر باعث کشیده شدن پرش گردیده و در نتیجه کف بستر رودخانه تخریب خواهد شد، طور کلی، در طراحی حوضچه های آرامش چندین عامل موثر است از جمله :جنس پی، عدد فرود جریان ورودی، زاویه برخورد جریان با کف حوضچه آرامش، تکراز سطح پایاب و ملاحظات اقتصادی که برای اقتصادی بودن حوضچه آرامش، طول آن باید کمترین مقدار ممکن را داشته باشد.

Authors

محمد بهلولی قشقایی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

سیدحسن طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد ابخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد