ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان آذربایجان غربی و خوزستان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF02_005

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

آذربایجان غربی و خوزستان از استان های مرزی مهم کشور دارای شرایط ویژه اقلیمی از نظر نظامی هستند. در این تحقیق به منظور ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان های مذکور، نخست داده های مربوط به تعدادی ایستگاه های هم دید (سینوپتیک) که دارای دوره آماری مناسب (بالی 20 سال) بودند انتخاب گردید و با استفاده از 7 متغیر اقلیمی، شاخص اقلیم نظامی در ماه های مختلف برای استان های مورد مطالعه برآورد شد. سپس نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه های مختلف سال با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و Surfer بدست آمد و نهایتا در محیط Google Earth پهنه بندی گردید.

Keywords:

Authors

وحید محمدنژاد

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران

علی اکبر تقیلو

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران

حمید توکلی

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران