بررسی آلاینده های ناشی از واحدهای نمک زدایی نفت خام

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 532

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCCDCE04_230

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

مواد زاید پسابهای ناشی از استخراج نفت به علت وجود ترکیبات نفتی و فلزات سنگین در صورت نفوذ به آبهای زیرزمینی و نهایتا منابع استراتژیک آبی مشکلات عدیده ای را باعث میشوند . نمک زدایی فرایند مهمی است که بدین وسیله ترکیبات نامطلوب نفت قبل از رسیدن به واحد اصلی جدا میشوند و پساب ناشی از فعالیت این واحد در طول مدت بهره برداری تشکیل حوضچه های نمک زدایی میدهد که انواع آلاینده های آلی و غیر آلی را شامل میشود که در این خصوص در بحث آلی تمرکز اصلی بر آلاینده های ترکیبات BTEX , TPH , PAH میباشد .با توجه به اینکه در هیچ یک از واحدهای فراورش نفتی این سه شاخص آلایندگی مورد ارزیابی قرار نگرفته بود ، لذا ضرورت انجام این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سوء زیست محیطی واحدهای نمک زدایی از نفت خام میباشد. با مقایسه نتایج بدست آمده حاصل از 11 چاه گمانه پیرامون یکی از فعالترین حوضچه های نمک زدایی نفتی با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و با توجه به گراف های موجود میتوان درجه آلودگی آلاینده مورد نظر را بدست آورد و با توجه به خصوصیات منطقه راهکارهای پاکسازی را ارایه نمود .

Keywords:

نمک زدایی , آلاینده های آلی , اثرات سوء زیست محیطی , درجه آلودگی و پاکسازی

Authors

مهسا شاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران

محمدرضا صبور

استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران

مهرزاد شجاعی نصیرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و خاک و پی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران