انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان بهینه با بهره گیری از روش ادغامی سوارا و تاپسیس

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 670

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECCONF01_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

بهینه سازی نظام زنجیره تامین در هر سازمانی بی شک نتایج قابل ملاحظه ای در بهره وری سیستم لجستیک خواهد داشت. انتخاب بهترین تامین کننده یکی از مهمترین فعالیت ها به منظور ایجاد ساختار زنجیره تامین بهینه می باشد. با داشتن یک سیستم بهینه و منظم به منظور انتخاب زنجیره تامین فرایند انتخاب به بهترین شیوه انجام خواهد شد. روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بی شک یکی از تکنیک های ایده آل به منظور بررسی نمودن این چالش بزرگ می باشند. در پژوهش فعلی پس از مشخص شدن معیارها و آلترناتیوهای تصمیم گیری به منظور ساخت ماتریس تصمیم از ادبیات گذشته انتخاب تامین کننده، اقدام به ساخت ماتریس تصمیم گردیده است. با بهره گیری از روش نوین وزن دهی سوارا، وزن های ایده آل معیارهای تصمیم گیری بدست آمده است. در نهایت با ادغام وزن های بدست آمده با روش تاپسیس رتبه بندی نهایی تامین کنندگان نمایش داده شده است. با توجه به نتیجه گیری نهایی این پژوهش از روش ادغامی سوارا- تاپسیس می توان به ابزاری مناسب و دقیق برای تربه بندی و ارزشیابی در مسایل مشابه استفاده نمود.

Keywords:

انتخاب تامین کننده , تصمیم گیری با معیارهای چندگانه , روش سوارا , روش تاپسیس

Authors

آبتین ایجادی مقصودی

دانشجوی کارشنای ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

عباس سقایی

عضو هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

اشکان حافظ الکتب

عضو هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران