مروری بر تراسترهای الکتریکی با امکان سنجی میکروساخت سامانه الکترواسپری چندآرایه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 676

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO03_322

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

این مقاله در راستای پژوهشی برای طراحی، ساخت و آزمایش یک میکروتراستر الکترواسپری چند آرایه یی یکپارچه میباشد. میکروتراستر الکترواسپری پس از امکان سنجی و توسعه این مراحل در صورت عملیاتی شدن بهدلیل تامین و کنترل دقیق سطوح تراست از مرتبه میکرونیوتون تا میلی نیوتن همراه با کاهش جرم سامانه و ایجاد ضربه ی ویژه بسیار بالا، میتواند به سیستمی کارآمدتر و دقیق تر نسبت به سایر تراسترهای الکتریکی جهت برنامه های پیشرانش فضایی در آینده به بهره برداری برسد. با مرور کارکردهای انواع تراسترهای الکتریکی و بیان مزایا و معایب هر یک، دلیل انتخاب سیستم الکترواسپری بحث میشود. در این سیستم، مکانیزم انتشار یا روند عملکرد سیستم از تغذیه ماده پیشران به روزنه مویین (امیتر)، باردارسازی الکترواستاتیکی، تشکیل مخروط جت و ایجاد ناپایداری الکتروهیدرودینامیکی، فروپاشی جت، استخراج و شتاب گیری ذرات باردار توسط الکترودها، کاملا0 کنترلشده بوده و همچنین، تاثیر تمامی پارامترهای مختلف با دقت بسیار بالایی قابل اندازه گیری میباشد. طراحی مفهومی ساختار الکترواسپری و معرفی پارامترهای موثر در طراحی و میکروساخت اجزای مختلف، به الگویی با قابلیت دستیابی به مدل نهایی میرسد که منجر به حالت عملیاتی و ارتقای کنترل پذیری سیستم میشود. میکروساخت بااچینگ یونی واکنشپذیر عمیق، برای امیترها و میکروساخت الکترودها از بستر سیلیکونی و در نهایت تجمیع اجزاء، باعث افزایش کمی و کیفی روند ساخت و کاهش جرم سیستم میشود.

Authors

رامین یوسفی

کارشناس ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران