تحلیل تونل راه آهن تحت بارگذاری لرزه ای و فشار خاک

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 343

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEAU01_038

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

با رشد روزافزون جمعیت در کلان شهرهای سراسر جهان، توسعه زیرساخت های شهری به گونه ای که پاسخگوی این جمعیت باشد به دغدغه ای اساسی بدل گشته است. در حال حاضر شهرهای بی شماری خواهان استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی می باشند که ای امر مستلزم انجام مطالعات دقیق مهندسان در حوضه مهندسی ترافیک برای جانمایی بهینهخطوط ریلی و در حوضه مهندسی سازه و ژیوتکنیک برای طراحی دقیق و آنالیز سازه تونل ها بر اثر بارهای وارده بر آن و رفتار آن ها در برابر ارتعاشات وارده ناشی از حرکت قطار و یا زلزله می باشد. به منظور دستیابی به نتایج واقع گرایانه تر نیاز مبرم به استفاده از تحلیل های سه بعدی و استفاده از مدل های غیر خطی وجود دارد. در تحقیق حاضر به کمک مدل سازی دینامیکی غیرخطی به تحلیل سه بعدی ارتعاشات ناشی از عبور همزمان دو قطار در دو تونل عبوری با جهت های مختلف از روی هم، تحلیل سه بعدی نشست خاک بر اثر حفاری دو تونل عبوری از روی هم و تحلیل لرزه ای سه بعدی دو تونل عبوری از روی هم پرداخته شد. نتایج نشان داد؛ اگرچه خاک در کف تونل بالایی در آستانه گیسختگی برشی قرار دارد اما جابه جایی نسبی تونل ها نسبت به یکدیگر کمتر از 0/175 میلیتر و تغییر شکل مقطع هندسی تونل ها نیز در حدود 0/8 میلی متر است که مقادیر ناچیزی بوده و لذا تونل های مورد بررسی از پایداری محسوسی برخوردار هستند.

Authors

سینا پورزاهدی

کارشناسی ارشد عمران

حمیدرضا پژمان فرد

کارشناسی ارشد عمران

یونس گنجعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران