ارایه رویکردی برای ارزیابی حکمرانی داده در کسب و کارها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 971

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NNCBM01_122

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

موفقیت کسب و کارها در بازارهای رقابتی کنونی بیش از پیش مستلزم بهره گیری از روش های نوین در مدیریت و راهبری سازمان ها است. این امر به همراه انفجار اطلاعات در دوره حاضر موجب شده است که دیدگاه نسبت به داده و مدیریت آن در سازمان ها دستخوش تغییراتی اساسی شده و داده را به عنوان یک سرمایه راهبردی سازمان معرفی نماید. در این راستا حکمرانی داده قصد دارد تا با تعیین مسیولیت ها، سیاست ها و استانداردها در حوزه فرآیندهای داده محور، ضمن حفظ کیفیت داده ها به ایجاد ارزش افزوده از آن ها و افزایش فرصت های کسب و کاری در سازمان ها کمک نماید. لذا سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی از یک سو و انطباق با قوانین و مقررات از سوی دیگر، نیازمند به کارگیری و پیاده سازی حکمرانی داده در کسب و کار خود می باشند. بدین منظور این مقاله سعی دارد تا با ارایه روشی برای ارزیابی حکمرانی داده، به سازمان ها در حوزه های مختلف کمک نماید تا تصویر درستی از وضعیت حکمرانی داده به دست آورند تا بر مبنای آن بتوانند در جهت بهبود حکمرانی داده در کسب و کار خود حرکت نمایند. از این رو ابتدا مدلی برای ارزیابی حکمرانی داده در قالب یک ساختار سلسله مراتبی پیشنهاد می شود. سپس مبتنی بر مدل پیشنهادی و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، روش ارزیابی حکمرانی داده تبیین می گردد. در ادامه رویکرد پیشنهادی در یک مطالعه موردی در حوزه دارو مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه کاربست پذیری این رویکرد در ارزیابی حکمرانی داده در کسب و کارهای مختلف را نشان می دهد.

Authors

امیر حسین صدیقی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)، تهران، ایران