تحلیل و بررسی سیستم پدافند گنبد آهنین اسراییل

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,909

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TECCONF03_103

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

امروزه جنگ الکترونیک بعنوان یکی از مهمترین زمینه های آفندی و پدافندی در جهان مطرح گردیده است. از زمانی که علایم رادیویی برای ارتباطات وکاربردهای نظامی به کار گرفته شد،جنگ الکترونیک نیز جایگاه خود را پیدا نمود.در این مقاله ، آینده جنگ الکترونیک، که همانا جنگ شبکه وجنگ اطلاعات می باشد و تاریخچه آن زیر شاخه های جنگ الکترونیک و اطلاعات، مدیریت آن ، پشتیبانی (ES) ، حملهEA و حفاظت الکترونیکیEP ، سیستم ها و سامانه های جنگ نوین وکنترل آنها و اقدامات ضد الکترونیکECM در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته ، شبیه سازی جنگ اطلاعاتی و الکترونیک (جنگال) مورد بحث قرار می گیرد. به طور کلی جنگ الکترونیک ((EW)) عبارت است از هر عملی که در جهت کشف کردن و خنثی نمودن ابزارهای الکترونیکی مخابراتی ، راداری و سیستم های الکترواپتیکی دشمن صورت می گیرد.

Authors

فرهاد قلخانی

کارشناس مهندسی برق ، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری