تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی بازی های پویا

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 452

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-5-19_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

شرکت های دولتی در مقایسه با بنگاه های خصوصی عموما نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی سازی و تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظورکاهش هزینه های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعد کنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه های پیشروی کارفرما و کارگر نوعی، مساله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی های فرعی SPE حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تاثیر سقف پاداش برآن بررسی گردیده است. محاسبات نشان می دهد که کاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تامین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.

Keywords:

پاداش بازنشستگی تشویقی , سقف پاداش , بازی های پویا با اطلاعات کامل , تعادل کامل بازی فرعی SPE

Authors

کیومرث شهبازی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

ابراهیم رضایی

عضو هیات علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

جلیل بادپیما

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه،