CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نظام مدیریت یکپارچه آب شهری، بازخورد طراحی سازمان یافته

عنوان مقاله: نظام مدیریت یکپارچه آب شهری، بازخورد طراحی سازمان یافته
شناسه ملی مقاله: CSDPWM01_168
منتشر شده در همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی طلیمی - مهندس معمار عشو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مریم طلیمی - مهنس کشاورزی دانشکده کشاورزی پیشوای ورامین

خلاصه مقاله:
این مقاله به بیان پیشروی در موفقیت های حاصل از اجرای یکپارچه سازی مدیریت در کاربری اراضی و برنامه ریزی برای آب در باب توسعه فضاهای سبز شهری می پردازد.این متن راهکاری برای تضمین موفقیت در برنامه کاربردی چرخه کامل آب می باشد. برنامه ها و راهکارهایی اختصاصی که برای هر مرحله به طور مجزا در روند کار بیان می شود.برنامه ریزی سازمان یافته، نقش گویایی را در اجرای نظام یکپارچه مدیریت آب شهری از طریق فرایندهای مصوب و قانونی بر عهده دارد.بهترین نظام یکپارچه مدیریت آب شهری باید بتواند از طریق ارزیابی، توسعه و تدوین قوانین جدید برای تلفیق طراحی به همراه توسعه پایدار شهری در مناطق جدید شهری به دست آورد.توجه به انتشارت آب رسانی باید با سایر برنامه ریزی ها و انتشار توسعه های دیگر شهری همراه باشد. پس گسترش زمین مناطق و برنامه ریزی آبرسانی باید به طور همزمان تعهد شوند تا اینکه به صورت مستقل و موازی هم باشند.یک عامل کلیدی در موفقیت قوانین جدید، تعیین تاثیرات و الگوی مناسب، برای نظام یکپارچه سازی از طریق برنامه ریزی های سازمان یافته در مراحل گوناگون قانونگذاری تا تصویب آنها می باشد. ابزاری از قبیل طرح جامع شهری، تدابیر توسعه یافته مدیریت آب شهری به گونه ای که بخشی از ساختار برنامه ریزی باشد تا شرایط برای پیشرفت انشعاب سازی و توسعه و نظریات فنی برای فعالیت های روزمینی مهیا گردد. همچنانکه چرخه نهایی مدیریت آب قابل فهم و مطابق با برنامه های متشابه بوده و یک راهنمای پیشرو برای موضوعات مورد نیاز اشاره شده در اسناد برنامه ریزی ها باشد.

کلمات کلیدی:
نظام یکپارچه مدیریت اب شهری، توسعه پایدار شهری، طرح جامع شهری، چرخه کامل آب شهری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/79405/