بررسی عوامل موثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تاکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEE-9-18_002

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

هدف این مقاله، تعیین عوامل موثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران طی دوره 1353 - 1386 است. بدین منظور تاثیر دو گروه از متغیرهای اقتصادی و نهادی بر شاخص رفتار موافق ادواری سیاست مالی با بهره گیری از روش ARDL آزمون شده است. نتایج موید فرضیه وو (2009) در مورد تاثیر قطب بندی اجتماعی بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران است. یعنی با افزایش قطب بندی اجتماعی (نابرابری درآمدی و آموزشی) در کوتاه مدت و بلندمدت، رفتار موافق ادواری در ایران طی دوره مورد بررسی تشدید شده است. افزون بر این، کیفیت نهادی و عدم ثبات سیاسی (تایید فرضیه دیالو، 2009)، تلاطم قیمت نفت و اندازه دولت از سایر عوامل موثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران بوده اند.

Keywords:

سیاست مالی , رفتار موافق ادوار تجاری , ARDL , قطب بندی اجتماعی , اقتصاد ایران

Authors

علی حسین صمدی

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

سکینه اوجی مهر

و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز