تاثیر تنش های سطحی روی ارتعاشات خطی غیر محلی نانو لوله سه جداره ی نیترید بور حاوی جریان سیال ویسکوز بر بستر الاستیک با استفاده ازDQM

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-13-43_005

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

در این مقاله تاثیر تنش های سطحی روی ارتعاشات خطی غیر محلی نانو لوله سه جدارهی نیترید بور حاوی جریان سیال ویسکوز بر بستر الاستیک مورد بررسی قرار میگیرد. در این تحقیق، از مدل تیر اویلر - برنولی برای تحلیل ارتعاشات آزاد نانو لوله سه جداره و بکارگیری تیوری الاستیسیته غیر محلی برای شرایط مرزی دو سرگیردار تحت بارگذاری های الکترو ترمو مکانیکی استفاده می شود. سپس انرژی جنبشی سیال و نانو لوله، انرژی کرنشی، کار خارجی ناشی از نیروهای واندروالس و بستر الاستیک بدست می آید. با استفاده از روش انرژی و اعمال اصل هامیلتون، معادلات حرکت نانو لوله سه جداره نیترید بور تحت تاثیر تنش های سطحی محاسبه می شود. برای حل عددی معادلات از روش مربع سازی دیفرانسیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرکانس طبیعی بدون بعد با افزایش سرعت سیال کاهش می یابد. همچنین هنگامیکه فرکانس طبیعی بدون بعد برابر صفر شود، در این حالت، پدیده کمانش اتفاق افتاده و سیستم واگرا می شود. در نتیجه نانو لوله نیترید بور سه جداره پایداری خود را از دست می دهد. همانطور که در شکلها مشاهده می شود محدوده پایداری با افزایش ضخامت و نسبت طول به قطر ناشی از تنشهای سطحی افزایش می یابد. نتایج این پژوهش می تواند برای اندازه گیری مشخصات ارتعاشی نانو لوله حاو ی جریان سیال و طراحی ابزارهای نانو سیال برای تشخیص قند خون مفید باشد.

Keywords:

تاثیر تنشهای سطحی , تحلیل ارتعاشات خطی , نانو لوله سه جداره نیترید بور , تیر اویلر-برنولی غیر محلی , روش مربع سازی دیفرانسیلی

Authors

مهدی محمدی مهر

استادیار گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان.

امیرعباس فارسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رضا اسلامی فارسانی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پدرام دشتی گوهری

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان