بررسی تاثیر تبعیض مثبت بر اشتغال زنان در حقوق ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 691

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPL-1-3_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

از آنجا که نظریه تبعیض مثبت از تازه ترین مباحث تاثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومتها درجهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعهای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادی های شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گسترده تر از عوامل، مولفه ها و ویژگیهایی است که آن را کارآمدتر و اثربخشتر نموده و حقوق و آزادی های شهروندان آن تامین گردد. لذا مقاله ی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادیهای شهروندان علیالخصوص جامعهی زنان کشور میباشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تاثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران میباشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارایه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی )مهمترین سوژه حقوق عمومی( است.

Keywords:

تبعیض های اجتماعی و اقتصادی , تبعیض مثبت , زنان , زیان و آسیب های ساختاری , تامین برابری

Authors

احمد مومنی راد

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

ساناز بهبودی کلهری

دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی پردیس ارس دانشگاه تهران