ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان:مطالعه موردی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395

Year: 1397
COI: JR_MSHS-3-2_006
Language: PersianView: 318
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

میلاد شفیعی - استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
فاطمه دهقانپور - کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
راحله اکبری - کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت، گروه ارزیابی فناوری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
محمدرضا کمالی اردکانی - کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

Abstract:

زمینه و هدف: انگیزه پیشرفت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت می باشد که عوامل زیادی بر آن تاثیرگذار است؛ مدیریت زمان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحلیلی است و به صورت مقطعی در سال 1395 بر روی 140 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت زمان ترومن و هارتلی 14) سوال) و انگیزه پیشرفت تحصیلی والراند 28) گویه) استفاده شد. پایایی پرسشنامه مدیریت زمان با آلفای کرونباخ، 0/72 گزارش گردید و روایی این پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تایید گردید. جهت روان سنجی پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی تمام مراحل روایی صوری (کیفی و کمی)، روایی محتوا (کیفی و کمی) انجام شد. پایایی پرسشنامه نیز به روش باز آزمایی با محاسبه آلفای کرونباخ ( = 0/88) و 2 نیمه کردن ( = 0/73) تایید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و از طریق آزمونهای آماری توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار) و آزمونهای استنباطی t مستقل، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته ها: براساس نتایج، بین متغیر انگیزه پیشرفت و مدیریت زمان همبستگی مثبت (r = 0/1) و معنی دار (p = 0/03) مشاهده گردید. همچنین بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت با هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده نگردید.نتیجه گیری: باتوجه به رابطه معنی دار بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی، سرمایه گذاری برای آموزش نحوه مدیریت زمان و تقویت انگیزه پیشرفت در دانشجویان، می تواند در پیشرفت تحصیلی آنها موثر باشد و در آموزش دانشجویان به این عوامل باید تاکید بیشتری گردد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_MSHS-3-2_006. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/796665/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
شفیعی، میلاد و دهقانپور، فاطمه و اکبری، راحله و کمالی اردکانی، محمدرضا،1397،بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان:مطالعه موردی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395،https://civilica.com/doc/796665

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 2,852
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support