نگاهی به نوآوری بازدرشرکت های کوچک و متوسط

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 557

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_006

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

امروزه جهان همواره با سرعت زیاد در حال تغییر است. پدیده جهانی شدن همه کسب و کارها را بر آن داشته است که راهی برای بقا و پیروزی خود در رقابت با رقبای خود بیابند. این در حالی است که موفقیت کسب و کارهای گوناگ ون در کشورها متضمن افتصاد و توسعه اقتصادی آنها است و شرکتها ی کوچک و متوسط1، به دلیل ویژگیهایی که دارند جایگاه مهم ی در اقتصاد کشورها دارند. اما آنچه مهم است این شرکتها در عین موثر بودن به دلیل کوچک بودن و محدودیتهایی که دارند از حساسیتهای برخوردارند و برای بقا نیازمند تدابیری میباشند. از طرفی نوآوری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم و ثابت شده در پیشرفت و بقای کسب و کارهای مختلف به دو نوع بسته و باز در جوامع اقتصادی مطرح شده است که هر کدام ویژگیهای خود را دارد. در شرایط د نیای اقتصاد امروز و متغیر، مباحثی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است نوآوری باز و نقش موثر آن در حفظ و بقای کسب و کارها و همینطور رضایت مشتریان است که مطالعات زیادی با محوریت شرکتهای بزرگ انجام شده است. در این مقاله با توجه به نقش م وثر شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد، به مطالعه مبحث نوآوری باز در این شرکتها پرداخته شد و تلاش شد تلاش شد با مرور تحقیقات گذشته این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

Keywords:

نوآوری باز , نوآوری , شرکت های کوچک و متوسط

Authors

محمدجواد عسکری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی- نوآوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید شوالپور

استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

مجید فروزانمهر

کارشناسی ارشدمدیریت تکنولوژی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران