اثر اقلام غیرعملیاتی بر پیش بینی درآمد تحلیلگران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 418

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_007

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

این مقاله در مورد اثر سود و زیان غیرعملیاتی بر موقعیت تصمیم گیری کاربران از لحاظ تحلیلگران اوراق بهادار را بحث میکند، ما روابط بین پیشبینی تحلیلگران و درآمد غیرعملیاتی شرکتها را بررسی می کنیم و دریافتیم که -1 درآمد و زیان غیرعملیاتی میتواند بر اصلاح پیش بینی تحلیلگران اثر بگذارد. -2 در مقایسه با موارد سود غیرعملیاتی حاصل از تغییرات سیاسی تحلیلگران بیشتر در مورد تغییرات زمینه کسب و کار نگرانند. -3 اگر شرکتهایی که موارد سود غیرعملیاتی برای تبدیل زیان به سود در جهت مدیریت سود استفاده میکنند لیست کنیم در میابیم موارد سود غیرعملیاتی بر اصلاح پیشبینی تحلیلگران اثر قوی دارد. این نتایج پیشنهاد میکند که مواردی از سود غیرعملیاتی که بر تغییرات زمینه کسب و کار اثر دارد را با اطلاعاتی که کاربران برای عملکرد کسب و کار آتی نیاز دارد ترکیب شوند. این مقاله در مورد رابطه اطلاعات مربوط به سود غیرعملیاتی تحقیق می کند و شواهدی برای ضرورت افشاگری اقلام سود غیرعملیاتی فراهم میکند.

Authors

آرزو یزدانی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان

رسول آقاکوچکی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان