اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری در صنعت: رهیافت اقتصادسنجی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 562

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_012

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

نقش بارز توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی از یک طرف و محدودیت منابع و امکانات تولید و همچنین رقابت شدید در عرصه تولید و فروش در سطح ملی و بین المللی از طرف دیگر، ایجاب میکند که به بهبود بهره وری در بخش های صنعتی توجه بیشتری شود. از طریق محاسبه و تحلیل شاخصهای بهرهوری عوامل تولید، می توان میزان عملکرد بخش های صنعتی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود.هدف این مقاله، روشن ساختن مفهوم بهره وری و تبیین روشهای اندازه گیری شاخصهای بهره وری در بخش صنعت می باشد. مقاله، ضمن معرفی روشهای محاسبه بهره وری جزیی عوامل تولید، ایرادات وارد بر آن را مطرح نموده و روشهای محاسبه بهره وری کل را که مبتنی بر تخمین اقتصادسنجی تابع تولید یا تابع هزینه دوگان می باشد، ارایه می نماید. بعلاوه، از آنجا که تغییر تکنولوژی یکی از منابع اصلی تغییر بهره وری می باشد، ارتباط این دو نیز با هم بررسی میشود. در نهایت، مقاله حاضر شاخص بهره وری بر اساس ارزش تولید را با شاخص بهره وری بر اساس ارزش افزوده مقایسه نموده و اشکالات نظری وارد بر شاخص دوم را بیان می کند.

Authors

نادر دشتی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت تهران