طراحی، ساخت و ارزیابی یک سیستم هشدار دهنده واژگونی تراکتور

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 343

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM11_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

واژگونی تراکتور یکی از عوامل مهم بروز حوادث در استفاده از تراکتور است. برای جلوگیری از وقوع آن باید توجه ویژه ای صورت پذیرد.واژگونی تراکتور به دو صورت میتواند اتفاق بیافتد: طولی و جانبی. در این تحقیق بیشتر واژگونی طولی مدنظر بوده و برای پیش بینی وجلوگیری از آن، یک شیبسنج مغناطیسی طراحی و ساخته شد که میتوان با نصب آن روی تراکتور، شیب زمینی که تراکتور روی آنمشغول کار است را به دست آورد. اصول کار این شیب سنج بر اساس تغییر میدان مغناطیسی است که با تغییر شیب زمین، آونگ تعبیهشده داخل شیب سنج با دوران خود باعث تغییر میدان مغناطیسی می گردد. خروجی این شیب سنج به صورت آنالوگ است که بر اساس شیب زمین ولتاژ خروجی بین بازه ی (32/47-0/2) ولت تغییر می کند. به منظور تشخیص و نمایش شیب در هرلحظه، از یک مدارمیکرو کنترلر AVR استفاده گردید. برنامه نویسی مدار میکرو کنترلر با استفاده از نرم افزار کدویژن و به زبان ++C نوشته شد.

Authors

جواد طریقی

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

اسماعیل خراسانی

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

حسین موسی زاده

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی