عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی همراه با میراگرهای ترکیبی اصطکاکی-شکافدار

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 371

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECOSE05_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

در این مقاله میراگرهای ترکیبی اصطکاکی – شکافدار در قابهای فولادی خمشی مورد مطالعه قرار میگیرند. برای این منظور مدلهای پنج و ده طبقه قاب های ساختمانی فولادی در نظر گرفته شده است و میراگرهای مذکور به شکل مهاربند به آن افزوده شد. این مدلهای سازهای تحت تحلیل های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی با استفاده از هفت جفت رکوردهای شتاب زلزله های متفاوت قرار گرفتند. رفتار و پاسخ غیرخطی در تحلیل های انجام یافته با اعمال خصوصیات غیرخطی برای میراگرها در قاب و نیز از طریق اختصاص مفاصل پلاستیک به اعضای سازه ای هم چون تیرها و ستونها در نظر گرفته شد تا شاهد رفتار لرزه ای با قرار دادن میراگرهای ترکیبی در قابهای خمشی، رفتار غیرخطی از اعضای سازه ای به قطعات میراگر منتقل میشود.. بنابراین احتمال خرابی کاهش مییابد. براساس نتایج عددی بدست آمده ، افزودن این میراگر به قابها، باعث کاهش 37/5% در حداکثر برش پایه ، 14/5% در تغییر مکان نسبی طبقات و 6/5% در ماکزیمم جابجایی بام میگردد.

Authors

آزاده خشکرودی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

حسین پروینی ثانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان