چالش های نظام آموزش در اقتصادهای متکی به نفت: مطالعه موردی ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 324

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-22-73_004

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

Abstract:

تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی تزریق درآمدهای نفتی در نهایت، پیام هایی به بازگیران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر گسترش بی کیفیت آموزش سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثر سازی سود بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای ن فتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تامین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص ک میت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تامین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تایید می کنند.

Authors

جواد طاهرپور

استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرزانه صمدیان

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی