بررسی سیر تحول باغ های لاله زار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 819

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUM02_044

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

هویت خیابان لاله زار تهران به عنوان خاطره انگیز ترین خیابان پایتخت متاثر از شاخص های بسیاری است که مقاله حاضر از میان آن ها به بررسی باغ های لاله زار می پردازد. باغ هایی که به مرور زمان اکثر آن ها تخریب و فراموش گردیده اند و فقط تعداد کمی از آن ها باقی مانده و تخریب آن ها را می توان از عوامل بسیار تاثیر گذار در افول لاله زار دانست. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحول باغ های لاله زار و تبیین نقش آن ها در شکل گیری و تداوم هویت خیابان لاله زار می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به همراه مطالعات میدانی انجام گرفته است و در ادامه نتایج حاصل از آن نیز بدین شرح می باشند: باغ های لاله زار نقش و جایگاه ویژه ای در ایجاد اولین فضای تفرجگاهی عمومی در درون دارالخلافه ناصری داشته اند که با ایجاد یک اکوسیستم خرد و غنی، فضایی مناسب برای تفرج را فراهم کردند و می توان گفت لاله زار به پشتوانه آن ها نقش فرهنگی- تفریحی پیدا کرد لذا این پژوهش باززنده سازی و توسعه باغات باقی مانده را برای تجدید حیات لاله زار امری حیاتی و ضروری می داند.

Keywords:

باغ های لاله زار , تحولات , هویت , خیابان لاله زار

Authors

الهه نیایی

کارشناسی ارشد معماری