روش های موجود در بررسی فرآیند مشارکت در سرمایه گذاری

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

219

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAEI03_018

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

روش های موجود در بررسی فرآیند مشارکت در سرمایه گذاری همچون تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکی و تحلیل سرمایه گذار رسمی، عوامل مهمی از رفتارهای قیمت سهام را بررسی می نمایند. اگرچه ارتباطات متقابل عوامل کلیدی آن هنوز بطور کامل مطالعه نشده است. این مطالعه ارایه دهنده اولین تحلیل از ارتباطات متقابل میان عوامل موثر در این فرآیند با ادغام دو روش DEMATEL (آزمایشگاه بررسی و ارزیابی تصمیم گیری) و ANP (فرآیند تحلیل شبکه ای) می باشد. نتایج تجربی نشانگر آن هستند که عوامل موثر در روش های تحلیل موجود دارای ماهیتی تاثیرگذار بر یکدیگر و حتی بازخوردی با تاثیر بر خود می باشند. در میان این عوامل کلیدی، سودآوری مهمترین عامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری می باشد که خود تابع حجم تبادلات بازرگانی و رشد آن می باشد. علاوه بر این، با توجه به پیچیدگی ANP، این مطالعه قصد دارد برای تسهیل این فرآیند یک روش جدید را ابداع نماید بطوریکه شواهد تجربی بیانگر آن هستند که این روش جدید موثر و کارآمد خواهد بود.

Authors

سیدعلی رشیدی

کاردانی حسابداری صنعتی (بانک کشاورزی شعبه بیرانشهر)