CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی ویژگی های ژیوشیمیایی مواد آلی سازند پابده در میادین نفتی دزفول شمالی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی و گازی-جرمی و مقایسه با راک اول

عنوان مقاله: ارزیابی ویژگی های ژیوشیمیایی مواد آلی سازند پابده در میادین نفتی دزفول شمالی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی و گازی-جرمی و مقایسه با راک اول
شناسه (COI) مقاله: CISEG10_213
منتشر شده در دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازنین محمودزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج ا... فردوست - عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا قوامی ریابی - عضو هیات علمی دانشکده معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی جعفرزاده - عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:
در این مطالعه تعداد 8 نمونه از سازند پابده در فرو افتادگی دزفول برای ارزیابی اولیه پتانسیل سنگ منشا احتمالی شامل شناخت نوع کروژن و میزان بلوغ مواد آلی، نوع سنگ مادر و تعیین پتانسیل هیدروکربنی، مورد تجزیه پیرولیز راک-اول و ارزیابیهای تکمیلی کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی قرار گرفته است. با بررسی نتایج آنالیز پیرولیز راک اول از جمله پارامتر S1 در برابر TOC مشخص می گردد که از لحاظ آلودگی، نمونه-های سازند پابده فاقد هر گونه آلودگی میباشند و نوع مواد آلی در این سازند نیز تلفیقی از کروژن نوع III – II و III می باشد و در شرایط محیطی احیایی تشکیل شده اند. نمونه های مورد مطالعه از سازند پابده بلوغی در حد اواخر مرحله دیاژنز تا اوایل پنجره نفت زایی را دارا میباشند. همچنین موجودات سازنده مواد آلی این سازند اکثرا دریایی و حاصل پلانکتون و باکتری میباشند بجز نمونه میدان Band karkheh-1 که دارای منشا دیاتومه و بریوفیتس می-باشد.

کلمات کلیدی:
پیرولیز راک اول، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی-گازی طیف سنج جرمی، سازند پابده، فرو افتادگی دزفول

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/805169/