فعال شدن سیاست خارجی ایران و ایفای نقش ژاندارمی خلیج فارس

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 550

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV01_083

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

از موضوعات مورد توجه در هر رژیم سیاسی، بررسی تغیر و تحول در سیاست گذاری و اجرای سیاست خارجی است که با توجه به قدرت و توان یک کشور تاثیرت منطقه ای و جهانی خاص خود را خواهد داشت. در این رابطه در ایران دوره پهلوی دوم، موضوع تغییر و دگرگونی در سیاست خارجی و نقش آن در تحولات منطقه قابل توجه است. بر این اساس ایفای نقش ژاندارمی منطقه توسط ایران یکی از موضوعات مهمی بود که در دهه پنجاه شمسی نقش و تاثیرگذاری سیاست خارجی در آن مشهود است. هدف مقاله حاضر این است با بررسی ساختار داخلی و شرایط حاکم بر منطقه خلیج فارس به این سوال پاسخ دهد که چه عواملی باعث فعال شدن سیاست خارجی نظام سیاسی پهلوی دوم و ایفای نقش ژاندارمی آن در منطقه شد در این رابطه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر این امر تاکید شده است که اگر رژیم پهلوی به عنوان ژاندارم منطقه دست یافت، به علت وجود مجموعه ای دوگانه از متغیرها و مولفه های داخلی و خارجی بوده است. متغیر های قدرت ساز داخلی؛ افزایش بهای نفت، تحکیم و تسلط رژیم پهلوی بر کشور، ناسیونالیسم شاهنشاهی، افزایش قدرت تسلیحاتی و متغیرهای بین المللی و منطقه ای؛ ضعف و بی ثباتی حکومت های منطقه، دکترین نیکسون - کسینجر، عدم تمایل آمریکا به ماجراجویی مستقیم در منطقه، نفوذ شوروی در منطقه و شوروش های تجزیه طلبانه در کشورهای عربی خلیج فارس بوده است.

Authors

بهروز اسمعیل زادگان

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

سعیده خلیلی

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد