خصوصیات مقاومتی ملات های ماسه سیمان حاوی پودر دیاتومیت خام معدن ممقان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 742

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI09_067

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

این مقاله نتایج مطالعات بر روی خواص ملات ماسه سیمانی حاوی پودر دیاتومیت خام که جایگزین سیمان شده است را ارایه می دهد. استفاده از حجم زیادی از پودر های پوزولانی، تقاضای سیمان در صنعت ساخت را کاهش داده و بدین گونه هزینه ی تولید بتن کاهش یافته و از آلودگی زیست محیطی ناشی از انتشار گاز CO2 کارخانه های سیمان کاسته می شود. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های کلیدی ملات سیمانی سازگار با محیط زیست است، که پودر دیاتومیت خام با درصدهای مختلف در آن جایگزین سیمان شده است. در پژوهش پیش رو به بررسی ملات سیمان حاوی 4 مقدار درصد مختلف از پودر دیاتومیت خام که جایگزین سیمان شده (0 ، 15 ،30 ،40 درصد وزنی از کل مواد سیمانی) پرداخته شده است. با انجام آزمایش میز روان میزان کارایی ملات سیمانی مورد سنجش قرار گرفته و مقاومت فشاری و کششی در سنین 3، 7، 28 و 91 روز به عنوان خواص مقاومتی اندازه گیری شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که استفاده از حجم زیادی (تا 40 درصد وزنی) از پودر دیاتومیت خام در ساخت مواد پایه سیمانی سازگار با محیط زیست با توجه به فعالیت پوزولانی قابل توجه این پودر به عنوان جایگزین سیمان، بسیار کارآمد و موفقیت آمیز است.

Authors

جمشید اسماعیلی

دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

زهرا احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز

جمیل کسایی

کارشناس ارشد دانشکده عمران دانشگاه تبریز

کیوان عندلیبی

دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه تبریز