بررسی مدل سازی سازه ای دال بتنی دو طرفه با فضاهای کروی مجوف

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 303

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI09_083

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

دال های بتنی مجوف با استفاده از فضاهای کروی یا شبه کروی توخالی مدتی است که در ایران برای ساخت سقف های سازه ای مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به کاهش وزن سقف نسبت به دال توپر و نزدیکی مقاومت خمشی دال توپر و مجوف ، امکان ساخت سقف با دهانه های بزرگ با دال مجوف بدون تیر وجود دارد. هرچند توصیه هایی برای طراحی این دال ها ارایه شده است ولی هنوز مطالعات کافی مخصوصا در مورد عملکرد سیستم باربر جانبی متشکل از دال مجوف و ستون انجام نشده است. در این مقاله به موضوع ضرایب کاهش سختی خمشی دال مجوف ، ستون و دیوار برشی بتنی در ترکیب با یکدیگر پرداخته شده است. این ضرایب برای ایجاد سازگاری میان نتایج تحلیل سازه ترک خورده و رفتار واقعی آن ضروری هستند. به ویژه در مورد دال دوطرفه بتنی در سیستم باربر لرزه ای لازم است این ضریب با دقت از نتایج تحلیل و آزمایش های واقعی به دست آید. در این تحقیق با بررسی مقادیر فرکانس ارتعاش جانبی یک سازه واقعی و خیز قایم سقف مجوف همان ساختمان سعی شده است که نتایج مدل های اجزاء محدود سازه کالیبره شوند. در نتیجه ضریب کاهش سختی خمشی 42/0 برای دال مجوف حبابی دو طرفه بدست آمده است.

Authors

سیدسهیل مجیدزمانی

استادیارمرکزتحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی

یونس جهانی

کارشناس ارشد مهندسی سازه