مبانی نظری،فلسفی یادگیری غیر رسمی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 746

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PIAR01_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

تغییرو تحوالت جهانی به سمت و سویی پیش می رود که افراد را نیازمند به دانش و مهارت های خاصی برای برخورد با چالش های فرا رو میکند و این مستلزم آن است که به یادگیری افراد توجه شود؛ چرا که اعتقاد بر این است که همه ی پیشرفت های امروز زاییده یادگیری است.از همین رو؛ آموزش و پرورش نیز باید به سمت اثر بخش تر کردن آموزش پیش رفته و موجب یادگیری بیشتر افراد شود. تحقیقات انجام شده در جهان نشان می دهد بیشترین سهم یادگیری از طریق یادگیری غیررسمی حاصل می شود، اما آنچه عملا در حال وقوع است تمرکز و صرف هزینه بر روی یادگیری رسمی است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و با اسناد به کتاب ها، پایان نامه ها، نشریات داخلی و خارجی، سایت های معتبر علمی، نظر صاحب نظران و پیشینه مطالعاتی و پژوهش ها به بررسی مبانی نظری،فلسفی یادگیری غیر رسمی می پردازد.

Authors

مریم برهمن

دانشجوی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی

سمیه یزدان نژاد لمر

دانشجوی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی