ارایه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی و دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت داروسازی خرمان)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 812

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE04_059

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

جهت ارایه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی و دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی مطالعه ای موردی بر روی شرکت داروسازی خرمان، برای دستیابی به راهکاری برای توسعه و رشد شرکت های داروسازی با شاخص های زنجیره ارزش، تاب آوری، تولید دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و شاخص های داروسازی ضروری می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و طبقه بندی تحقیق کمی توصیفی از نوع مطالعه موردی می باشد، که با استفاده از روش های کتابخانه انجام شده است. شاخص هایی از تحقیقات انجام گرفته استخراج گردید که شامل: شاخص های زنجیره ارزش، شاخص های تاب آوری، شاخص های تولیدات دانش بنیان، شاخص های اقتصاد مقاومتی، شاخص های داروسازی، می باشند. و در مدل ساخته شده این مولفه ها شاخص ها بر روی حلقه خود و حلقه های دیگر شاخص ها اثرگذارند.

Authors

حمزه امین طهماسبی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان

حسین عموزادخلیلی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

سجاد احمدی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گروه تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی