اهمیت مطالعات مینرالوژیک بر روی سرباره های ذوب قدیمی در پاراژنز کانیهای فلزی

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,454

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC01_087

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1384

Abstract:

مطالعات آرکئومتالورژیک بر روی سرباره های قدیمی ذوب فلز در پاره ای موارد نشانگر وجود کانیهای ارزشمند دیگری در رگه اصلی معدنی می باشد. مطالعه بر روی پاراژنز کانیهای بوجود آمده در بافت سرباره ها، و شرایط پایداری این کانیها ما را به سمت فهم تکنولوژی مورد استفاده جهت استحصال فلزات در دنیای قدیم راهنمایی می کند. در این راستا فازهای مختلف سرباره بر اساس نوع فلز استخراج شده مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرند تا بدین وسیله فرضیه ای جهت چگونگی استحصال و به آوری مواد معدنی معین گردد. مطالعات پترولوژیک بر روی سرباره های معادن فلزی مشهور دنیا نظیر سرچشمه (Cu)وگل گوهر (Fe) در ایران، ریو تینتو 2 (Cu) و مونت رومرو(Ag) در اسپانیا [ 10 ] ، تیمنا (Cu) در اردن [ 1]، ین شی و چنگ چو (Cu/Sn) در تایلند [2]و کارتاگو (Cu/Ag) در تونس و حتی کرو تولاهوئن (Cu/Turquoise) در شیلی [ 3] باعث درک این مهم گردیده است که سرباره شناسی حتی در جهت نوع کانی سازی و اکتشاف برخی مواد معدنی کاربرد فراوانی دارد. این مطالعات در ایران در معدن مس چاه موسی در طرود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایشات شیمیایی در صد زیادی از فلزاتی نظیر آنتیمون، بیسموت، آرسنیک و نقره را در ذخیره اصلی معدن به اثبات می رساند. در این راستا مطالعه بر روی مقاطع میکروسکپی و پدیدار گشتن فازهای ثانویه چون دومیکیت در مس ما را به سمت یک صنعت آلیاژ سازی در این ناحیه راهنمایی می کند.

Authors

سیدمحمدامین امامی

دانشجوی دکتری در گروه مینرالوژی و کریستال شیمی در د