شرح و مقایسه چند مدل کاویتاسیونی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 976

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPROPU01_033

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

در اغلب تحلیل های CFD حوزه پروانه و سکان، بحث مدل سازی کاویتاسیون اهمیت ویژهای داشته و مستقیما روی الگوی جریان و دقت نتایج تاثیر بسزایی دارد. برای شبیه سازی این پدیده مدلهای مختلفی ارایه شده است. به مرور زمان این مدلها توسعه یافته و از مدل هایی با فرضیات ساده سازی زیاد به مدل هایی پیچیده و دقت های به نسبت بالاتری رسیده است. جهت بکارگیری بهتر برخی از این مدلها که طی سالهای اخیر به نرم افزارهای حوزه دینامیک سیالات محاسباتی اضافه شده و سهولت در کدنویسی مدلهایی که هنوز به امکانات نرمافزارها افزوده نشده است، نیاز به شناخت ماهیت و ویژگی های این مدلها احساس میشود. در این تحقیق به معرفی اجمالی ماهیت و معادلات مدلهای مختلف کاویتاسیونی ریلی- پلست، کانز، سینگهال، زوارت و سویر پرداخته و مقایسه ای بین نتایج مدلها و نتایج تست آزمایشگاهی یک هندسه ساده، صورت پذیرفته است.

Authors

حمید سری

کارشناس ارشد هیدرومکانیک